Ogródek restauracyjny

Modernizacja ogródka letniego przy restauracji w Sopocie.